x

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

 

A

ABANDON - w praktyce ubezpieczeń morskich oznacza porzucenie przez ubezpieczającego ubezpieczonego przedmiotu w przypadkach, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, że w konkretnej sytuacji całkowita utrata tego przedmiotu jest nieunikniona, bądź też zapobieżenie utracie (koszty ratunku) musiałoby spowodować wydatki niewspółmiernie wysokie, w porównaniu z wartością ubezpieczonego przedmiotu. Zgłaszając abandon ubezpieczający zrzeka się na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia w zamian za odszkodowanie. Najczęstsze przypadki abandonu to opuszczenie lub zaginięcie statku, uszkodzenie statku nie kwalifikujące się do naprawy itp..

AEROCARGO - ubezpieczenie ładunku w przewozie lotniczym, krajowym lub międzynarodowym. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być różnego rodzaju rzeczy przewożone drogą lotniczą.

AEROCASCO - ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń.

AKTUARIUSZ - specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

AUTO-CASCO - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.CPOP